Změna výše stravného

na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí 398/2023 Sb. se výše stravného od 1. 1. 2024 mění takto:

140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Půjčovné maskota Bastyho

Pravidla pro půjčování maskota Bastyho :

ČBF Oblast Karlovy Vary zakoupila basketbalového maskota Bastyho pro účely propagace basketbalu v Karlovarském kraji a výpomoci při basketbalových náborových akcích. Basty bude k dispozici pro všechny oddíly Karlovarského kraje.

Zájemce se přihlásí na mobil nebo mail Lukáše Šnobla a domluví si termín předání a sdělí účel zapůjčení maskota.

Po skončení akce bude Basty předán opět na domluveném místě, kde proběhne zběžná kontrola.

Věříme, že Basty pomůže k rozšíření basketbalové základny a zažijete s ním mnoho veselých a užitečných chvil.