Open Air basketball – 3.díl

Poslední, tedy třetí díl projektu „Open Air basketball“ se konal opět ve čtvrtek v areálu ZŠ Karlovy Vary Konečná. I přes nepřízeň počasí v průběhu dne se situace rapidně změnila k lepšímu, takže přítomní baskeťáci mohli využít venkovní hřiště a vše odehrát dle plánu venku. Poslední díl se týkal hráčů a hráček narozených v roce 2005 a 2006. Ty se sešli v počtu 42, což byl shodný počet jako v kole minulém. Oproti předchozím dvěma dílům aktéři vynechali štafetové soutěže, přesto se ale společně zahřáli na zápasovou teplotu a rovnou pak byli svými trenéry rozděleni do tří výkonnostních i věkových skupin. Ve vytvořených skupinách si to pak mezi sebou rozdali ve hře tři na tři na jeden koš. Opět byly vidět krásné souboje se zvýšenou fyzickou aktivitou způsobenou stářím hráčů a hráček. Přesto se ale hrálo v duchu fair play a všichni si do sytosti zahráli, což bylo i záměrem této netradiční akce. Náročný dvouhodinový program pak byl organizátorem Tomášem Holešovským vyhodnocen a všichni si už tradičně odnesli zasloužený balíček sladkostí. Všechny tři čtvrtky splnily nad míru očekávání, když se do tohoto báječného nápadu zapojilo hned 138 basketbalistů. Tento projekt tak může být hodnocen pouze kladně a snad se budou konat další podobné akce. Poděkování tak patří především metodiku Tomáši Holešovskému, dívkám BK Lokomotiva Karlovy z pomoc při organizaci a také krajskému ČBF Karlovy Vary za financování projektu.

Open Air basketball – 2.díl

Ve čtvrtek se konal druhý díl skvělého nápadu oblastního metodika ČBF Tomáše Holešovského nazvaného „Open Air basketball“. Tentokráte bohužel aktérům nepřálo počasí, takže se tento druhý díl konal v tělocvičnách ZŠ Konečná Karlovy Vary. Přes nepřízeň počasí se basketbalového odpoledne zúčastnilo 42 hráčů a hráček primárně narozených v roce 2007 a 2008. Po společné rozcvičce byli všichni baskeťáci rozděleni do sedmičlenných družstev, ve kterých si štafetově zasoutěžili. Po těchto vyrovnaných soubojích byli hráči a hráčky dle výkonnosti rozděleni do dvou skupin. V nich se rozlosovali do tříčlenných týmů, ve kterých navzájem změřili síly systémem každý s každým. V obou tělocvičnách (na čtyřech koších) tak proběhlo úctyhodných 42 utkání, ve kterých už byla vidět spousta pěkných basketbalových momentů. Všichni si tak basketbalového odpoledne maximálně užili s tím, co mají nejraději – s basketbalem. Za skvělé výkony pak byli všichni aktéři po zásluze odměněni organizátory balíčkem dobrot. Příští čtvrtek pak čeká tato ojedinělá akce na kluky a holky ročníku narození 2005 a 2006.

Open Air basketball – 1.díl

Tomáš Holešovský (oblastní metodik ČBF a trenér Lokomotivy Karlovy Vary) ve spolupráci s krajskou oblastí ČBF uspořádali ve čtvrtek první ze tří dílů basketbalových odpolední pod širým nebem nazvaných „Open Air basketball“. První díl byl pro hráče a hráčky ročníku narození 2009 a mladších, přičemž na venkovní hřiště ZŠ Konečná v Karlových Varech dorazilo 54 malých baskeťáků a baskeťaček. Všichni se společně rozcvičili a zahřáli do provozní teploty, pak si v devítičlenných družstvech zasoutěžili. Druhou a hlavní část pak věnovali děti hře 3 na 3 na jeden koš. Všichni si tak do sytosti zahráli, celé odpoledne patřičně užili a na konci byli všichni aktéři po zásluze odměněni balíčkem. Příští čtvrtek se akce bude opakovat pro ročníky 2007 a 2008…

!!!

Soutěže řízené STK ČBF-OKV se s okamžitou platností odkládají. ČBF vydá stanovisko ke svým soutěžím, ale také budou odloženy případně zrušeny. V Lerisu všude smažu datumy a časy utkání. O dalším postupu vás budu informovat v závislosti na omezeních schvalovaných vládou ČR  a ČBF pro své soutěže. Lukáš Šnobl

Stanovisko STK ČBF k mimořádnému opatření vlády ČR

Vážení zástupci basketbalových klubů, Česká basketbalová federace řeší situaci, která nastala po vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. To zakazuje hromadné akce nad 100 účastníků. V mimořádném opatření, které nabývá platnosti dnes v 18 hodin, se píše: Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Česká basketbalová federace se rozhodla udělat maximum pro to, aby byl ve všech rozehraných soutěžích zachován jejich sportovní charakter. V rámci tohoto cíle bylo vydáno následující opatření:

– všechny basketbalové soutěže řízené STK ČBF pokračují podle své termínové listiny

– na všechna utkání je zákaz vstupu diváků

– stejné doporučení platí i pro soutěže řízené jednotlivými Oblastmi ČBF