Výbor ČBF

VÝBOR ČBF – OBLAST KARLOVY VARY:

  • Předseda STK/sekretář – Lukáš Šnobl, 777 224 081, lukas.snobl@email.cz
  • Předseda ABRKK – Mgr. Ingrid Mentlík Ašenbrenerová, 723 313 438, ingrid.asenbrenerova@seznam.cz
  • Dozorčí a odvolací komise – Mgr. Pavlína Poledňaková, Matyáš Schuster, Ladislav Kouba
  •  Bankovní spojení: účet číslo 203284031/0600